top of page

בין לקוחתינו נימניים החברות המבילות בארץ בתעשיית המזון, תעשיית התרופות ותעשיות שונות. 

להלן רשימה חלקית לפי ענפים:

מאפיות: מאפית אנג'ל, שרון פורטוס, מאפית דוידוביץ

בשר: זוגלובק, עוף טוב

חלב: טרה, מחלבות גד, שטראוס , תנובה

ממתקים: עלית , תלמה

כללי: אוסם, שטראוס, יוניליבר

תעשיית המזון
תעשיות שונות

רב בריח, מולטילוק, דר' פישר, סודה סטריים

אדמה, חוגלה קימברלי, חיפה כימיקלים

זרועות ברקן, הזרע ועוד... 

טבע, תרימה, תרו, תרופטאק, קיסריה אלקטרונית רפואית ועוד...

תעשיות התרופות
bottom of page