top of page
​מכונת שקילה ואריזה בשקיות VAI

חברת VAI האיטלקית מתמחה במכונות/קוי אריזה שמשלבים שקליה ואריזה בשקיות בגדלים שונים (עד 75 ליטר). מתאים למפעלי מזון וכימיקלים.

​מכונות אריזה אופקיות TLM
מכונות אריזה אופקיות לביצוע עטיפת מוצרים בשקיות  המכונות עובדות מהירויות גבוהות ,והן אמינות מאוד.
מכונת אריזה לשקיות Tecnimodern

חברת Tecnimodern הצרפתית מספקת מכונת אריזה לשקיות(למוצרים שאינם מזון) במילוי ידני או אוטומטי . מכונה נמוכה במיוחד ומתאימה לאריזה בפולאטילן . המכונה עובדת עם גליל-מייצרת את השקית ממלאה וסוגרת.

​מכונת הלחמת שקיות חצי אוטמאטי FISCHBEIN

חברת FISHBEIN SAXON ממוקמת בבלגיה ומתמחה בהלחמת שקיות ושקים בתנועה על ידי אוויר חם שמוזרם דרך גופי חימום ישירות על השק או השקית (המוצר) שבסוף התהליך עוברים דרך לוחצים לאורך או לרוחב אשר אוטמים את המוצר,הלוחצים נקבעים לפי המוצר שנארז בתוך השק.

bottom of page